Informacja dla członków strony Happy Babies.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Happy Babies s. c. z siedzibą w Blok Dobryszyce, ul. Dębowa 11, 97-505 Dobryszyce (dalej jako: „Happy Babies”) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Happy Babies s. c. z siedzibą w Blok Dobryszyce, ul. Dębowa 11, 97-505 Dobryszyce. Kontakt z Happy Babies możliwy jest także pod adresem mailowym: sklep@happybabies.pl

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na mocy przepisów prawa jak i podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia (operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze)

3. Happy Babies nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody. W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan pobrać wniosek zamieszczony poniżej i prześlij go na adres sklep@happybabies.pl lub skontaktuj się z Administratorem.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja dla Klientów sklepu internetowego Happy Babies.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Happy Babies s. c. z siedzibą w Blok Dobryszyce, ul. Dębowa 11, 97-505 Dobryszyce (dalej jako: „Happy Babies”) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Happy Babies s. c. z siedzibą w Blok Dobryszyce, ul. Dębowa 11, 97-505 Dobryszyce.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od Happy Babies, w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na mocy przepisów prawa jak i podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia (operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze)

4. Happy Babies nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Pani/Pana rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych Happy Babies oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Happy Babies. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody. W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan pobrać wniosek zamieszczony poniżej i prześlij go na adres sklep@happybabies.pl lub skontaktuj się z Administratorem.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.

Informacja dla osób korzystających z newslettera.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Happy Babies s. c. z siedzibą w Blok Dobryszyce, ul. Dębowa 11, 97-505 Dobryszyce (dalej jako: „Happy Babies”) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Happy Babies s. c. z siedzibą w Blok Dobryszyce, ul. Dębowa 11, 97-505 Dobryszyce. Kontakt z Happy Babies możliwy jest także pod adresem mailowym: sklep@happybabies.pl

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wysyłania Pani/Panu informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

3. Happy Babies nikomu nie przekazuje danych osobowych podanych przez Panią/Pana podczas zapisu na newsletter.

4. Happy Babies nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

7. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację zamówienia. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody i wypisania się z newslettera.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.